הודעה לעיתונות: דיון בבג"ץ כנגד הליך מינוי מנכ"ל רשות העתיקות

2 בפברואר, 2015

עדכון מתאריך 1 לפברואר 2015

ביום חמישי ה 5 לפברואר, בשעה 9:00 בבוקר, ידון בבית המשפט העליון בעתירת עמק שווה כנגד מינוי מנכ"ל רשות העתיקות. בעתירה אנו דורשים למנות לתפקיד איש מקצוע מתחום הארכיאולוגיה. אנו טוענים שמינוי שעשתה שרת התרבות והספורט הוא פוליטי ואינו עונה לצרכי התפקיד

כבר בתחילת הליך איתור מנכ"ל חדש לרשות העתיקות (בחודש ספטמבר 2014), עמק שווה עתר לבית המשפט בדרישה לקבוע תנאי סף שהמנכ"ל יהיה מתחום הארכיאולוגיה ובעל ידע והכרות עם תחום העתיקות – עליו הוא ממונה. למרות העתירה, לפני כחודשיים, שרת התרבות והספורט מינתה את ח"כ לשעבר ישראל חסון למנכ"ל. וועדת המינויים הממשלתיים קבעה שאישור המינוי כפוף להחלטת בג"ץ בעניין.

עתירת עמק שווה מבוססת על הטענות כי הנוהל, תנאי הסף והכישורים הדרושים שפורסמו אינם חוקיים ויש לקיים מספר דרישות סף:

א. חובה למנות ארכיאולוג או ארכיאולוגית בעל/ת שיעור קומה לתפקיד מנהל רשות העתיקות, ולא להפוך את התפקיד למינוי פוליטי.

ב. יש להימנע מבחירת מועמד המזוהה עם עמותות פוליטיות או גופים כלכליים גדולים אשר להם קשרי עבודה עמוקים וסבוכים עם רשות העתיקות.

למר חסון אין ניסיון או השכלה בתחום הארכיאולוגיה. בעברו, ח"כ חסון היה איש בטחון וסגן ראש השב"כ. להבנתנו, ניסיון עשיר זה, אינו רלוונטי לדרישות התפקיד של מנכ"ל רשות העתיקות.

במהלך כהונת חסון כחבר כנסת, הוא קידם את תיקון להצעת חוק גנים לאומיים (שהוקפאה בינתיים) שעתיד היה לאפשר לעמותות פרטיות לנהל גנים לאומיים. הצעת חוק זו, כפי שנאמרה על ידי חסון עצמו, נועדה לאפשר לעמותת אלע"ד להמשיך ולנהל את האתר 'עיר דוד'. עמותת אלע"ד מממנת חלק משמעותי מחפירות רשות העתיקות. החלטות רשות העתיקות היכן לחפור ואיזה שטחים לשחרר לבניה הם בעלי משמעות רבה לפעילות העמותה בכפר סילואן. תמיכתו בעבר של ח"כ חסון בעמותת אלע"ד מעידה על הסכנה שאינטרסים פוליטיים וזרים ילוו את החלטותיו בעתיד.

מתוקף תפקידו, מנהל רשות העתיקות יכול להחליט ללא עוררין איזה אתרים ארכיאולוגיים ייחפרו ואיזה יישמרו לדורות הבאים. למנכ"ל תפקיד מרכזי בעיצוב המורשת של ישראל בכל הקשור לאתרי מורשת עתיקים.

מנכ"ל הרשות מחליט כיצד ומתי לשמר אתרי מורשת, האם לבצע חפירה ארכיאולוגית לטובת פיתוח והאם לאפשר או למנוע בניה באתר עתיקות. רשות העתיקות פועלת למעשה בשני "כובעים", הן כרשות סטטוטורית הממונה על קביעת המדיניות בנושא העתיקות, על פיקוח על חפירות ועל קיום הוראות החוק והן כגוף שמבצע חפירות בדיקה, ושקובע את היקפי חפירות ההצלה. הרשות אחראית על כ 90% מהמחקר הארכיאולוגי הנעשה בארץ והיא בעלת משקל רב בעיצוב הרמה האקדמאית בתחום.

כפי שנאמר בפרטי המכרז "רשות העתיקות היא המוסד המקצועי המוביל בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, האחראי על עתיקות ארץ ישראל ועל אתרי העתיקות". משפט זה, יותר מכל מסביר את הצורך בחירת מנכ"ל מקצועי לתפקיד.

 

 


חזרה למעלה