נדחתה עתירת אלע"ד לפסול חבר ועדה ארצית לתכנון ובניה בגלל דעותיו הפוליטיות

16 בדצמבר, 2015

16 לדצמבר 2015

שופטת בית המשפט המחוזי נאוה בן-אור דחתה עתירה של עמותת אלע"ד שדרשה לפסול בדיעבד את חבר ועדת התכנון והבניה הארצית בגלל דעותיו הפוליטיות. השופטת פסקה שעל אלע"ד לשלם הוצאות למשיבים.

הרדיפה של עובדי ציבור, בגלל מה שמזוהה על ידי עמותות הימין כדעות פוליטיות לא לגיטימיות, לא צלחה בבית המשפט המחוזי. המהלך כלל הסטה תקשורתית כנגד חבר הוועדה ודיון בועדת הכנסת. עו"ד איתי מק, שייצג את עמק שווה, שהיה בין המשיבים, טען שרדיפת חבר ועדת תכנון ובניה בגלל דעותיו הפוליטיות כמוה כפסילת שופטים על רקע זה.

מאז חודש יוני 2015 כשוועדת הערער של המועצה הארצית לתכנון ובניה פסקה שיש לצמצם את תוכנית הבניין של מתחם קדם (שאמור לקום כמעט בצמוד לחומת י-ם ועל גבי חפירה ארכיאולוגית בכפר סילואן) מנסים בעמותת אלע"ד להיאבק בהחלטה בדרכים שונות, כולל תקיפה אישית של חבר הוועדה. אלע"ד הטילה דופי באחד מחברי הועדה ודרשה את פסילתו בדיעבד בטענה שהוא בעל דעות קדומות נגד הבניין ודעותיו הפוליטיות לא מאפשרות לו להיות חבר בוועדה. באלע"ד מצאו עצומה, מלפני 7 שנים, שמתנגדת לבניה במזרח ירושלים, עליה חתם חבר הועדה, וצירפו לה "הוכחות" שלוקטו בקמפיין תקשורתי מתוזמן שהטיל דופי ב"כשירותו" של חבר הועדה. כך ניסו להפוך על פיה את החלטתה של ועדת הערער ולגרום לכך שדעת המיעוט שתמכה בתוכניתם תתקבל.

לאחר הקמפיין התקשורתי (למשל: חשד לניגוד עניינים בוועדה שדנה בעמותת אלע"ד, וגם: בלעדי: כך הכשילו פקידי משרד הפנים בנייה במזרח ירושלים) התקיים בחודש אוגוסט דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בו נטענו טענות דומות. השלב האחרון שנקטה אלע"ד היה פניה לבית המשפט המחוזי. בדיון בבית המשפט דחתה השופטת נאוה בן אור את טענותיהם של נציגי אלע"ד וקבעה שחבר הועדה פעל על פי אמות מידה מקצועיות ולכן אין שום עילה לפסילתו בדיעבד. השופטת גם קבעה שעל אלע"ד להחזיר למשיבים, בניהם עמק שווה, הוצאות משפט בסך כולל של 5000 ש"ח.

הניסיון לערער על הלגיטימיות המקצועית של חבר ועדת תכנון ובניה משתלבת עם התנהלות ציבורית הולכת ורווחת שבה ארגוני ימין יוצרים קמפיינים תקשורתיים אגרסיביים ואישיים נגד אנשים שמזוהים על ידם כבעלי דעות פוליטיות לא לגיטימיות, מכוון שאינן זהות לשלהם.

Davidson-Map-Hebrew-Web


חזרה למעלה