עתירה משפטית נגד ניהול האתר עיר דוד על ידי עמותת אלע"ד ונגד הסכם ההתקשרות בין רשות הטבע והגנים (רט"ג) ואלע"ד

2 ביולי, 2018

ארגון עמק שווה פנה היום (ה 2 ליולי 2018) לבית המשפט לעניינים מנהלים בדרישה לחייב את רשות הטבע והגנים (רט"ג) להפסיק את שיתוף הפעולה עם עמותת אלע"ד באתר עיר דוד. העתירה הוגשה בעקבות בנייה בלתי חוקית של עמותת אלע"ד בשטח האתר עיר דוד. כך למשל בשנתיים האחרונות העמותה בנתה מבנים שונים ללא רישיון או היתר בניה. בהסכם התפעול בין רט"ג לאלע"ד, שני הצדדים מתחייבים שלא לפעול בניגוד לחוק. לאור הפרות הבנייה רט"ג, שאמונה על האינטרס הציבורי, צריכה להפסיק את הסכם התפעול עם אלע"ד. כיוון שצעד כזה לא ננקט הוגשה העתירה.

 בג"צ אישר לרט"ג בשנת 2012 לקיים חוזה התקשרות עם עמותת אלע"ד כך שהעמותה תפעיל את האתר ורט"ג ינהלו ויפקחו על עבודת התפעול (בג"צ 5031/10 עיר עמים ואח'). בפועל נראה שעמותת אלע"ד קיבלה יד חופשית בהפעלת האתר ובנתה ב"עיר דוד" בצורה לא חוקית. ואילו רט"ג עצמה עין ולא ממלאת את תפקידה כמפקחת וכאחראית. כך למשל, למרות שלא קיימת תכנית מתאר למרכז המבקרים בעיר דוד, ולא ניתנו היתרי בנייה, עמותת אלע"ד מבצעת במרכז המבקרים בנייה לא חוקית רחבת היקף של משרדים, חנויות, קומה שנייה מעל החנויות וקיר תורמים (חלק מהבניה מהווה הרחבה של בניה לא חוקית קיימת, וחלק חדשה לחלוטין). פניות חוזרות ונשנות של עמק שווה לרט"ג לא הובילו להפסקת העבודות, על אף שהדבר עומד בניגוד להתחייבות של אלע"ד בהסכם בינה לרט"ג: "לא לעשות כל מעשה בניגוד לכל דין".

 בבג"צ שהגיש עו"ד איתי מק בשם ארגון עמק שווה כנגד סגירת שטחי ציבור בעיר דוד (בג"צ 5903/15), אישר היועמ"ש את טענתנו שהשערים והגדרות שבשטחי התיירות השונים, הוקמו שלא כדין וללא היתר בניה.

 בקשות חופש מידע של עמק שווה לרט"ג חושפות שיחסי העבודה והפיקוח שבין רט"ג לאלע"ד בשש השנים האחרונות הסתכמו בישיבות בודדות בהן דנו אך ורק בנושאים נקודתיים כמו הסדרת שבילים, פיתוח מיצגים אורקוליים ופיתוח אטרקציות באתר. לרוב בפגישות אלו עמותת אלע"ד הציגה תוכניות ואנשי רט"ג אישרו אותם. במידע שהתקבל אין תיעוד של אף מפגש בנושא פיקוח ובדיקת אופן הפעלת האתר.

בית המשפט קבע בעבר במפורש, שרשות ממשלתית לא תקיים התקשרות עם גורמים פרטיים המפרים את החוק. הפגיעה הבוטה בשלטון החוק והעדר יישום של מנגנון השומר על האינטרס הציבורי מובילים אותנו לבקש מבית המשפט לבטל את הסכם ההתקשרות של עמותת אלע"ד עם רט"ג. לדעתנו, גם אם לעיתים האווירה הציבורית מקבלת בהבנה התנהלות לא חוקית ואף עבריינית, הרי שתפקידו של בית המשפט למנוע זאת. 

לקריאת העתירה: Court petition – Elad managment