מסמכים לדו"ח רשות העתיקות – סדר כרונולוגי

15 באוגוסט, 2014

.To read the original IAA documents as PDF files (Hebrew), please click on the links below

כדי לראות את המסמכים המקוריים של רשות העתיקות, ניתן ללחוץ על הקישורים להלן.

1997-12-17 מכתב ליועץ המשפטי לממשלה

2001-06-07 פרוגרמה עיר דוד

2001-06-24 הערות לפרוגרמה

2002-07-22 סיכום פגישה עיר דוד

2002-08-12 חניון גבעתי

2002-10-22 עיר דוד חניון גבעתי תיאום

2002-11-25 אומדן

2002-12-22 אומדן

2003-01-27 אומדן

2003-03-12 תבע בהכנה 7146 – עיר דוד

2003-07-20 אומדן

2003-07-27 אומדן

2003-10-26 אומדן

2004-05-10 אישור תבע בהכנה

2004-06-29 תבע בהכנה 9030 עיר דוד

2005-01-16 בניה בעיר דוד חניון גבעתי

2005-02-08 ישיבה לשכת מהנדס העיר

2005-04-06 פגישת עבודה עם דוד בארי

2005-06-12 תבע 9030 עיר דוד

2006-10-05 חניון גבעתי

2007-02-25 אומדן

2007-03-12 בחינת המשך החפירה

2007-04-15 חניון גבעתי סיכום פגישה

2007-06-20 המשך חפירה וחיבור שטחים

2007-09-17 התייעצות בנושא ממצאי החפירה

2007-09-24 תוכנית עבודה 2008 עיר דוד

2008-05-01 עצמות אדם

2008-11-05 תגובת רעת לבגצ

2008-11-10 תשובת רעת לבגצ

2008-12-28 תוכנית עבודה 2009

2009-01-12 התיחסות למכתבם של תושבי ואדי חילוה

2009-01-26 מרכז קדם בחניון גבעתי

2009-07-12 סטאטוס פרויקטים עיר דוד

2009-07-30 ביקור בעיר דוד

2009-09-17 תשובת בגצ

2009-11-09 סיכום פגישה

2009-11-19 מרכז קדם תכנון מחודש

2011-04-17 אומדן

2011-11-02 המשך חפירות בחניון גבעתי

2012-03-19 עיבוד חומר חפירות גדולות במרחב ירושלים

2012-04-30 שימור – מיילים

2012-05-02 תכנית מרכז קדם

2012-05-07 ועדה מחוזית

2012-06-13 חניון גבעתי – מרכז קדם

2012-07-22 סטאטוס מרכז קדם

2012-08-20 חניון גבעתי

2012-08-26 סיכום ישיבה רעת

2012-08-26 סטאטוס מרכז קדם

2012-09-19 חניון גבעתי – הערכות לשימור האתר

2012-11-01 סיכום פגישה

2012-11-08 סטאטוס עדכון פרויקטים עיר דוד

2012-11-25 פורום ועדת היגוי לחניון גבעתי דיון 1

2013-02-08 פורום ועדת היגוי לחניון גבעתי דיון 2

תקנון רשות העתיקות

2013-03-07 סטאטוס חניון גבעתי

2013-05-06 סטאטוס חניון גבעתי

2013-09-23 מיילים

2013-12-07 חניון גבעתי חידוש חפירות

 

 

 

 


חזרה למעלה