תוכנית הרכבל לעיר העתיקה בירושלים הופקדה להשגות  

29 בינואר, 2019

לאחר מאבק ציבורי ממושך וחרף ביקורת רחבה של ארגוני תכנון, הופקדה היום, יום שני ה 28 לינואר 2019, תוכנית הרכבל להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור. מרגע שהופקדה התכנית עומדים לציבור כשישים ימים להגיש השגות והתנגדויות לתוכנית. הספירה תחל עם פרסומי ההודעה בעיתוני סוף השבוע. משמעות הדבר שיש להגיש השגות עד ה 1 לאפריל.

במסגרת הקמפיין הציבורי נגד הרכבל התגייסו עשרות אנשי רוח ואקדמיה, בהם חמישה חתני פרס ישראל וארבעה יקירי ירושלים וחתמו על גילוי דעת הקורא לביטול התכנית . בנוסף שני גופים מקצועיים חשובים, התאחדות האדריכלים והמועצה לשימור אתרים הביעו גם הם את התנגדותם לתכנית בצורה נחרצת וקראו להורידה מסדר היום.

עמדתה של רשות הטבע והגנים (רט"ג) היא בעלת משמעות מכרעת לקידום פרויקט הרכבל, שכן המסלול המתוכנן של הרכבל עובר ברובו מעל הגן הלאומי סובב חומות ירושלים, שנמצא תחת אחריותה. עמדתה העקרונית של רט"ג היא כי הרכבל זר לאזור, אך במידה ויסייע לשנות לחלוטין את עומסי התנועה לאגן העיר העתיקה היא מוכנה לתמוך בתכנית.

במסמך שהגישה רט"ג לוועדה היא התנתה את תמיכתה בתכנית בשינויים מרחיקי לכת של הסדרי התנועה באזור. השינויים כוללים הפיכת חלקים גדולים מהאזור למדרחוב במטרה להפחית בצורה משמעותית את תנועת כלי הרכב לעיר העתיקה ולכותל המערבי.

מאחר והתכנית מקודמת על ידי משרד התיירות שאינו בעל סמכות לקבוע ולשנות את הסדרי התנועה באזור, מדובר בתנאי דרמטי וספק גדול אם היזמים יוכלו לעמוד בו.

פרויקט הרכבל הוא תוכנית פוליטית ומטרתו לחזק את עמותת אלע"ד בסילואן ואת אתרי התיירות המציגים את העבר היהודי. בנוסף, הרכבל יהפוך את הנוכחות הפלסטינית באזור לבלתי נראית.  הנוסעים והתיירים שיגיעו לכותל ברכבל ירדו בתחנת מתחם קדם של אלע"ד וממנה יעברו במעבר תת קרקעי לכותל. כך למעשה יעברו ממרחב יהודי אחד למרחב יהודי אחר מבלי לראות ולחוש את התושבים הפלסטינים ואת המרחב הערבי של ירושלים.

אף שהיזמים נוהגים להציג את התוכנית כתחבורתית, למיטב הבנתנו על סמך מידע רב שנאסף על ידינו, התוכנית לא תיתן מענה תחבורתי כלל. היא אינה מתואמת עם משרד התחבורה ומטבע הדברים גם אינה יכולה לשמש חלק ממערך הסעות ההמונים של ירושלים עליו מופקד המשרד. עובדות בסיסיות אלו מפריכות את טענות היזמים שהרכבל יהווה פתרון תחבורתי. גם בתכנית שהופקדה נעדרו הוכחות להיותה תחבורתית.

לוח הזמנים הצפוי הוא: הגשת הסתייגויות של הציבור עד ה 1 לאפריל 2019.

דיון בהשגות בות"ל – כמה חודשים אחר כך.

בהנחה שההשגות לא יתקבלו והתוכנית תאושר, המתנגדים יצטרכו לפנות לבית המשפט. עתירה יכולה לעכב את תחילת הפרויקט, אך על סמך ניסיון העבר, יהיה קשה מאוד לשנות את החלטת הוועדה.

אנחנו בעמק שווה, יחד עם קואליציה של ארגונים ואנשים, ממשיכים במאבק כנגד פרויקט הרכבל. כמו שאמרנו בעבר, מדובר בתוכנית הרסנית לירושלים. הרכבל מתנגש עם אופייה וייחודה של ירושלים כעיר היסטורית ודתית לשלושת הדתות ומקדמת אינטרסים פוליטיים של המתנחלים בירושלים.

לנייר העמדה של עמק שווה על הרכבל לחצו כאן

לפרסום קודם על הפקדת התוכנית לחצו כאן