הודעה לעיתונות – עתירת חופש המידע כדאיות כלכלית של הרכבל

2 בפברואר, 2019

                                              

'עמק שווה' הגיש עתירת חופש מידע עם תושבים בדרישה מהרל"י לחשוף

את "דו"ח הכדאיות הכלכלית" של הרכבל בפני הציבור 

 

ב 19.8.18 הגיש 'עמק שווה' בקשת חופש מידע מהרל"י וביקש לקבל חומרים על תהליכי קבלת החלטות ומסמכים כספיים של הפרוייקט, בהם גם 'דוח כדאיות כלכלית' אשר לפי מידע שיש בידי הארגון נכתב בו כי לרכבל אין ביקושים. רק לאחר חודשים של התכתבויות ב 2.1 התקבלה תשובה מהרל"י ובה נכתב:

"בידי הרשות דו"ח בדיקת כדאיות כלכלית, הכולל התייחסות למגוון היבטים בפרויקט, כולל לנושא החלופות. מדובר במסמך פנימי של הרשות, הכולל מידע כלכלי ומסחרי, שנוצר לצורך גיבוש מדיניות ומתווה לקידום הפרויקט, אשר חשיפתו, במלואו או בחלקיו, עשויה לשבש את קידום הפרויקט וביצועו באופן מיטיבי".

 

לאור תשובתה של הרל"י, ומאחר שמידע קריטי על מנת לקבל החלטה מושכלת על הרכבל לא הוצג בפניה הוועדה לתשתיות לאומיות (שבסמכותה לאשר את הרכבל), עתרנו לבית המשפט לקבל את המידע. בין השאר נכתב בעתירה כי:

 

"עולה חשד כי בניגוד למנהל תקין, באופן רשלני וייתכן גם לא חוקי, משרד ושר התיירות קיבלו החלטה לתמוך בפרויקט הרכבל ולהקצות לטובתו מאות מיליוני שקלים מכספי הציבור, רק על סמך תחושת בטן ומבלי שנאסף במשרד חומר רקע עובדתי, וכי גם אין תיעוד כתוב כלשהו לדיונים ולהחלטות של משרד ושר התיירות בעניין".

 

"במיוחד לאור נימוק המשיבה 3 לסירובה למסור לעותרים ולציבור את דו"ח הכדאיות הכלכלית, קיים חשד ממשי כי המשיבים מסתירים מידע עובדתי "לא נוח" אשר מחליש את ההצדקה של פרויקט הרכבל".

 

"ישנו חשש כי מדובר בעוד תכנית פופוליסטית של פוליטיקאים, כדי לגרוף הון פוליטי, אשר בסופו של דבר תיהפך ל"פיל לבן" אשר הציבור יצטרך לשאת בהשלכותיו ובעלויות התחזוקה שלו, שנים רבות לאחר שיתחלפו ויישכחו הפוליטיקאים שאישרו וקידמו אותו.

הצעת שר המשיב 1 להקצות לפרויקט הרכבל 200 מיליון ₪, שאושרה ע"י הממשלה, הייתה חייבת להישען על תשתית עובדתית ומקצועית מוצקה ולא רק פוליטית".

 

ביום שישי צפוי הרכבל להיות מופקד להגשת השגות. בימים האחרונים נאספו חתימות של מאות אנשים אשר מעוניינים להצטרף להשגות של עמק שווה.

תגובת 'עמק שווה': העובדה שיזמי הרכבל מסתירים מידע חשוב כל כך מוועדות התכנון מטילה צל כבד על כל הפרוייקט. לא סוד הוא שהפרוייקט עבר בוועדה לתשתיות לאומיות מאחר וברור היה לכולם שהפרוייקט לא היה צולח את וועדות התכנון. אבל אפילו במגרש הביתי שלהם נאלצים היזמים להשתמש בתחבולות וחוסר תום לב כדי לקבל את אישור הוועדה.

מדובר בתוכנית הרסנית אשר מתנגשת עם אופיה וייחודה של ירושלים כעיר היסטורית וקדושה לשלוש הדתות. מתוך אינטרס פוליטי לחזק את עמותת המתנחלים אלע"ד מוכנה ממשלת ישראל לפגוע בחומות העיר העתיקה, בקו הרקיע של האגן ההיסטורי ובעתיקותיו ולזה היא מעיזה לקרוא תיירות.

אנחנו, עמק שווה, יחד עם קואליציה של ארגונים ואנשים, נעשה כל שבידינו להתנגד ולעצור את התוכנית שתפגע בנכסי המורשת העולמיים שהופקדו בידי מדינת ישראל".

 

לקריאת העתירה לחץ כאן