תודעת העבר של המתנחלים וארכיאולוגיה בגדה המערבית

11 בפברואר, 2015

הרצאה מס' 2 של כנס עמק שווה "את מי משרתת הארכיאולוגיה? השימוש בארכיאולוגיה בסכסוך המדיני ובחברה בישראל", ד“ר מיכאל פייגה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.