אתרי מורשת עולמית בגדה המערבית ובישראל: ייצוגים פוליטיים או מדעיים?

11 בפברואר, 2015

הרצאה מס' 4 של כנס עמק שווה "את מי משרתת הארכיאולוגיה? השימוש בארכיאולוגיה בסכסוך המדיני ובחברה בישראל", ראמז עיד, אונ' ברן, שוויץ.