חפירה יהודית-ערבית כחיזוק הקהילה בלוד

11 בפברואר, 2015

הרצאה מס' 8 של כנס עמק שווה "את מי משרתת הארכיאולוגיה? השימוש בארכיאולוגיה בסכסוך המדיני ובחברה בישראל", ד“ר תאופיק דעאדלה, האוניברסיטה העברית, ארכיאולוג ותושב לוד