הרצאות

20 במאי, 2013

אנו מציעים מספר הרצאות העוסקות בקשר שבין ארכיאולוגיה, פוליטיקה וחברה, כאשר מקרה המבחן בהרצאה יכול להתמקד במספר מקומות:

1. הכפר סילוואן והאתר הארכיאולוגי של ירושלים הקדומה (עיר דוד) – ארכיאולוגיה בצל הסכסוך – ההרצאה עוסקת באופן ניתוח הממצא הארכיאולוגי והצגתו לציבור, כיצד האתר הארכיאולוגי משפיע ומושפע מהסכסוך הפוליטי ומה היחס בין פיתוח האתר לרווחת התושבים.

2. ירושלים – העיר העתיקה והאגן הקדוש – בהרצאה נסקרות את התפתחות העיר לאורך התקופות השונות, על פי הממצא הארכיאולוגי ונעמוד על ההבדל בין המידע ההיסטורי לממצא. כמו כן אנו עוסקים בשאלת מקומם של תושבי העיר העתיקה – בין פיתוח תיירותי למחסור כלכלי.

3. חזות או זהות הפיתוח התיירותי בשכונת ימין משה והכפר סילוואן והשפעתו על התושבים. הרצאה המשווה בין הגופים שפעלו ופועלים בימין משה לגופים שפועלים בסילוואן והשפעתם על עתיד ואופי השכונה.

לפרטים נוספים והזמנת הרצאה צרו קשר.