האם ניתן להפריד בין ארכיאולוגיה לפוליטיקה בירושלים

11 בפברואר, 2015

הרצאה מס' 1 של כנס עמק שווה "את מי משרתת הארכיאולוגיה? השימוש בארכיאולוגיה בסכסוך המדיני ובחברה בישראל", יונתן מזרחי, עמק שווה