דיון בבג"ץ מה 31 לדצמבר- החפירה הארכיאולוגית בתל רומיידה

5 בינואר, 2015

תוצאות הדיון בבג"ץ בעניין החפירות הארכיאולוגיות בחברון – תל רומיידה

ב 31 לדצמבר 2014 התקיים דיון בבית המשפט העליון בעניין החפירה הארכיאולוגית בתל רומיידה שבחברון. העתירה הוגשה על ידי עיריית חברון ותושבי תל-רומיידה הפלסטינים כנגד החפירות הארכיאולוגיות שמנהלת רשות העתיקות.[1] עיקרי הטענות נסבו סביב שאלת הבעלות על הקרקע וחוקיות החפירה הארכיאולוגית לטובת הוועד היהודי בחברון שעתיד לנהל את הפארק הארכיאולוגי.

במהלך העתירה התברר שהשטחים בהם רשות העתיקות מקיימת חפירה ארכיאולוגית הושכרו על ידי ישראל (דרך הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי) בשנת 2012 לעמותת מחדשי היישוב היהודי בחברון. לאחר שהוועד היהודי הבין שלא יקבל אישור לבנות באתר, הוחלט להפוך את המקום לפארק ארכיאולוגי. בית המשפט דרש נימוקים להחלטה להשכיר אתר עתיקות לעמותה פרטית מלכתחילה ומדוע לא התקיים מכרז על השטח. כרגע עומדת בבית המשפט גם שאלת הבעלות על האדמות, אולם נראה שטיעוני הבעלות הפלסטינים חלשים יחסית. לעותרים (עיריית חברון ואחרים) ניתנו 30 יום לנמק מדוע יש למנוע את העברת האתר למתנחלים. לאחר מכן יינתנו 30 יום למשיבים לענות על הטענות.

הדיון מתמקד במקרה יחיד ואף חריג יחסית של תל-רומיידה אשר בחברון, אולם לדעתנו הוא בעל השלכות רחבות על ניהול אתרי עתיקות בגדה המערבית בכלל. תל רומיידה נמצא בשטח המוניציפלי של עיריית חברון הפלסטינית, אולם נחשב כחלק משטח 2H המנוהל על ידי ישראל. השאלה על זכותם של המתנחלים לנהל אתר עתיקות היא חשובה ורלוונטית לגבי אתרים רבים אחרים בגדה המערבית. כך למשל תל שילה, סוסיא ועוד.

בתל רומיידה מתקיים כבר משנות ה-80 למאה ה-20 מאבק קשה, שבו עושים המתנחלים מאמצים להשתלט על האדמות ולהעביר אותן לאחריותם. הכרעת בית המשפט היא בעלת חשיבות רבה לגבי המאבק הפוליטי בתל רומיידה. המשך החפירות באישור בג"ץ יקל מאוד על המתנחלים לקדם את הפארק הארכיאולוגי בחברון ולנכס לעצמם חלק משמעותי של התל. הדיון הבא והאחרון ככל הנראה, צפוי בעוד מספר חודשים.

למידע נוסף ראו פרסום עמק שווה: תל רומיידה – הפארק הארכיאולוגי של חברון (2014).

[1] נ' חסון, "המדינה מממנת יוזמה של מתנחלי חברון להקים פארק ארכיאולוגי בתל רומיידה", הארץ, 9 בינואר 2014 וגם עמק שווה, החפירות הארכאולוגיות בתל רומיידה שבחברון – עדכון, אפריל 2014

פורסם ב 5 לינואר 2015

 


חזרה למעלה