את מי משרתת הארכיאולוגיה? השימוש הפוליטי בארכיאולוגיה בירושלים ובגדה המערבית

11 בפברואר, 2015

דיון בפאנל לאחר מושב א' – "השימוש הפוליטי בארכיאולוגיה בירושלים ובגדה המערבית" (חלק 1-4)