את מי משרתת הארכיאולוגיה? הארכיאולוגיה בשירות הקהילה

11 בפברואר, 2015

דיון בפאנל מושב ב' – הארכיאולוגיה בשירות הקהילה