אתרי עתיקות בתחום השפעת עמותת אלע"ד במזרח ירושלים

9 ביוני, 2012

המאבק על השליטה והזכות לריבונות על ירושלים מלווה כבר מספר שנים בפעילות באתרים ארכיאולוגיים ובפיתוח אתרי עתיקות. האתר המוכר ביותר המזוהה עם מתנחלים במזרח ירושלים הוא ירושלים הקדומה (המכונה "עיר דוד") שבכפר סילואן. אתר זו מופעל  במשך כעשור בידי עמותת אלע"ד, העוסקת בהתנחלות ובחיזוק הקשר היהודי למזרח ירושלים. אולם בירושלים אתרי עתיקות רבים אחרים, שחלקם מפוזרים בשכונות השונות של ירושלים במרחק ניכר יחסית מהעיר העתיקה. לאתרים אלו השפעה ניכרת על עיצוב נופה של העיר העתיקה וסביבותיה.

במסמך זה אנו מונים את האתרים הארכיאולוגיים המנוהלים או מופעלים על ידי גופים של מתנחלים או על ידי ארגונים ישראלים בעלי אידיאולוגיה מובהקת לחיזוק האחיזה הישראלית בירושלים המזרחית. מסמך זה מציג את פעילותה של  עמותת אלע"ד כגוף המרכזי המעורב באתרי עתיקות ובפרויקטים ארכיאולוגיים במזרח ירושלים.

  פרויקט לחשיפת שרידים מהר הבית (Medium)    עמק צורים - מבט לדרום-מערב (Medium)

ניהול אתרי עתיקות במזרח ירושלים מתאפיין בשליטה על שטח ובהבאתם של אלפי מבקרים לשטח המאוכלס באוכלוסייה פלסטינית, וכל זאת ללא ההגדרה של התנחלות ישראלית. במפה: אתרי עתיקות בתחום השפעת עמותת אלע"ד ציינו קטעים המכונים 'שטחי השפעה' וכוללים את השטחים, אשר להבנתנו מושפעים מאתרי התיירות ואופי ההתנהלות בהם. המבקרים המגיעים לאתרים אינם מבחינים שהם באתר תיירות הממוקם במזרח ירושלים ולרוב אינם מודעים להשפעה הרבה שיש לאתרים הללו על הסכסוך הפוליטי. הסיפור המועבר למבקר מתרכז בעבר היהודי ובקשר הישראלי למקום, תוך התייחסות מועטה לתקופות ותרבויות אחרות. יתרה מכך, אלפי המבקרים, ולעיתים מאות אלפי המבקרים, מחזקים את האחיזה הישראלית במזרח ירושלים מעצם הביקור שלהם באתרים.

לקריאת הדו"ח המלא

להורדת הדו"ח  אתרי עתיקות בתחום השפעת עמותת אלע"ד במזרח ירושלים – עדכון 2012  כקובץ PDF pdf

מפה

ELAD_ArchSites_HE_A4-page-001