ארכיאולוגיה בירושלים: מהן הבעיות?

6 ביולי, 2016

סקר חדש מעלה שהתושבים היהודים והפלסטינים של ירושלים רואים את הפעולות הארכיאולוגיות בעיר באופן שונה לחלוטין, ושבעיני תושבי מזרח העיר סוגיות של זהות, דת והכרה בוערות הרבה יותר ממה שהימין והמרכז בישראל טוענים

יונתן מזרחי, העוקץ

http://www.haokets.org/2016/07/06/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA/